כלי עבודה – מסור / מברג / פטיש / מפתח שוודי

כלי עבודה – מסור / מברג / פטיש / מפתח שוודי

40.00

בחירה בין האופציות, יש לציין בהערות איזו מביניהן